top of page

פרסומים אחרונים

עדכונים

  • Grey Facebook Icon

נמצאה פשרה בסכסוך בין נהגי המוניות ללסרי

בדיון שנערך בין ד"ר יחיאל לסרי לנהגים סוכמו הדברים בדיוק כפי שלסרי רצה: העירייה תפרסם מכרזים לחניית מוניות, כשלתחנות הקיימות תהא עדיפות. ה"סוכרייה" לנהגים - במקום 200 שקלים לחודש, המחיר יעמוד על 100 שקלים בלבד.

חלק מנהגי המוניות באשדוד יצאו כנגד בן בדרי מנהל הארגון הארצי של נהגי המוניות. רבים מהם חששו כי הקמפיין שהוא מנהל נגד ראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי, בנוגע למכרז לחניות עלול לפגוע בפרנסתם.

נראה כי בעקבות תגובות נהגי המוניות התרכך בדרי: הוא הבטיח להסיר את השילוט נגד לסרי "כמחווה לראש העיר". סביר כי גם האיומים של רבים מקרב המגזר החרדי שאיימו שלא להשתמש במוניות אם לא יוסרו השלטים בגנות לסרי עשה את שלו. גם בעיתונות החרדית העניין סוקר שלא לטובתו של בדרי.

לסרי מצדו פתח בשיחות עם נהגי המוניות ישירות, בלי תיווכו של בדרי. בדיון שנערך בין לסרי לנהגים סוכמו הדברים בדיוק כפי שלסרי רצה. העירייה תפרסם מכרזים לחניית מוניות, כשלתחנות הקיימות תהא עדיפות. ה"סוכרייה" שלסרי הסכים לתת לנהגים היא במחיר - במקום 200 שקלים לחודש, המחיר יעמוד על 100 שקלים בלבד.

תוקף המכרז הוא לשלוש שנים עם, אופציית הארכה לשבע שנים. לסרי הסביר לנהגים כי ימעיט בפגיעה בהם ולא ידרוש חובות רטרואקטיביים שבע שנים

אחורנית בעקבות דמי חנייה ויסתפק בתשלום חובות בגין שנה רטרואקטיבית בלבד. בכך הסביר לסרי, המכרזים יסדירו את חניית המוניות לפי החוק בשטחי ציבור, סדר שלא נעשה מזה עשרות שנים בעיר.

בדרי הוציא הודעה לתקשורת בה הוא מודה לראש עיריית אשדוד ומתנצל בפניו. "בשם הנהלת ארגון המוניות באשדוד אני מבקש להודות לראש העיר. אני מברך על המוגמר, על הפשרה ההוגנת והמתחשבת שהושגה בין עיריית אשדוד לכלל תחנות המוניות באשדוד".

"יחד עם זאת חשוב לי לציין כי אני מתנצל בפני ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי, בפני מנכ"ל העירייה אילן בן עדי ובפני עובדי העירייה אם בלהט הדברים פגעתי במישהו", הוסיף.

"הבנתי שראש העיר נפגע מהמאבק הזה, וכשהסתיים המאבק והגיעו לפשרות מצאתי לנכון לסיים זאת. כשיוצאים למאבק נאבקים וכשצריך לבקש סליחה אם מישהו נפגע - מבקשים", אמר בדרי.

בא כוחו, עו"ד שלומי הלוי, אמר כי הוא מברך על ההסכמה המשותפת: "בשיתוף פעולה מטעם שני הצדדים הושג פתרון ראוי והוגן ובזאת, נסתם הגולל על סוגיית דמי השימוש. בשם ארגון המוניות, אני מודה להנהגת עיריית אשדוד והעומד בראשה, ראש העיר שמצא את הדרך והוביל את הצדדים לפתרון ראוי וממצה וזאת, מתוך רצון טוב ונפש חפצה".


bottom of page