top of page

פרסומים אחרונים

עדכונים

  • Grey Facebook Icon

ביהמ"ש: אריה מימון לא יהיה ראש מינהל החינוך

בית המשפט קיבל את תביעתו של מנהל מקיף ה' באשדוד, יעקב לוי, וקבע כי המינוי בוצע בניגוד לקריטריונים. עיקר הביקורת של בית המשפט הייתה על כך שמימון אינו מחזיק בתעודת הוראה כנדרש ממלא תפקיד זה.

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע ביטל את המכרז לתפקיד ראש מינהל החינוך בעיריית אשדוד שיצא לפני כשנה. בכך, התקבלה תביעתו של מנהל תיכון מקיף ה' באשדוד, יעקב לוי. לוי טען כי הזוכה, אריה מימון, נבחר לתפקיד בניגוד לקריטריונים כי אינו מחזיק בתעודת הוראה.

הסאגה סביב מכרז ראש מינהל החינוך העסיקה את העיר בשנה האחרונה. למרות שלוי הוא מנהל ותיק שהתמודד לתפקיד, העדיפה העיריה להכריז על אריה מימון, שלו היכרות קודמת עם המנכ"ל אילן בן עדי.

לוי הגיש צו מניעה שהתקבל, וכך אשדוד התנהלה ללא ראש מינהל חינוך השנה. הטענה העיקרית בתביעה היתה שמימון אינו מחזיק בתעודת הוראה המחייבת בעל משרה מסוג זה.

בית המשפט קבע כי היכרות קודמת בין השניים אינה פוסלת אדם מלהגיש מועמדותו, ואינה פוסלת ישיבה בועדת הבחינה. עם זאת, נטען, הדבר מחייב גילוי ודיווח לחברי הועדה.

בנוסף, מצא בית המשפט פגם בכך שמסמכיו של מימון לא הוגשו במועד לאגף משאבי אנוש ו"המחדל רובץ לפתחו של מר בן עדי. לא היה מקום לאפשר

השתתפותו של מר אריה מימון כמועמד במכרז".

כמו כן, נקבע כי "הארכת מועד המכרז על מנת להכשיר מועמדותו של אדם שלא עמד במועדים הקבועים במכרז, מנוגדת לכל עקרונות המכרז ופוגעת בעקרון השיוויון".

עוד קבע בית הדין כי: "בתנאי הסף לא צוינו דרישות התפקיד כנדרש על פי דין. קיומה של הדרישה הסטטוטורית לא הובאה בפני הועדה. הצגת מועמדותו של מר מימון לוועדה על אף העובדה כי מסמכיו הגיעו לאגף משאבי אנוש לאחר המועד האחרון להגשתם. זכייתו של מר אריה מימון בתפקיד כאשר אין חולק שהוא אינו עומד בתנאי הסף הנדרשים על פי חוק. כל אלו מחייבים את המסקנה כי דין המכרז כולו להתבטל".

משרד עו"ד ש. הלוי ושות' באמצעות עו"ד שלומי הלוי מסר בתגובה: "אני מברך על החלטת הרכב בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע בראשות השופטת יעל אנגלברג, שקבע כי יש לבטל את המכרז שהוציאה עיריית אשדוד לתפקיד ראש מינהל החינוך. זאת מפאת פגמים קשים אשר נפלו בהליך המכרז ונגרמו על ידי עיריית אשדוד ומי מטעמה. כולי תקווה כי בעתיד עיריית אשדוד תתקן דרכיה ותפעל בהליכי מינהל תקין אשר יגבירו את אמון הציבור בה".


bottom of page