top of page

פרסומים אחרונים

עדכונים

  • Grey Facebook Icon

ישיבה תיכונית חדשה תקום באשדוד

ההורים במקיף י' לא אהבו את הרעיון להעביר את המסלול הישיבתי אל בית הספר היסודי מירון. העירייה מצאה פתרון אחר: שלוחה של הישיבה התיכונית נווה הרצוג תפעל במקום במטרה להקים קמפוס על יסודי.

בעקבות מחאת ההורים: המסלול הישיבתי בבית הספר הדתי מקיף י' ברובע י"א באשדוד לא יעבור לבית הספר מירון. במקום זאת, מתכוונת העירייה להקים בבית הספר היסודי שברובע ג' ישיבה תיכונית כשלוחה של ישיבת נווה הרצוג המוכרת כמוסד איכותי.

כעת חוששים הורים ממקיף ב' וממקיף י' שתלמידים יעדיפו להירשם לישיבה החדשה ובכך יפחתו שיעורי הרישום במוסדות הישנים.

לפני כשבועיים הורים לתלמידי המסלול הישיבתי במקיף י', איימו לא לפתוח את שנת הלימודים אם העירייה לא תחזור בה מההחלטה להעתיק את המסלול הישיבתי אל בית הספר היסודי מירון שברובע ג'. עו"ד שלומי הלוי, שמייצג את ההורים, אף שלח מכתב לעירייה בו דרש בשמם למנוע את המעבר משיקולים שונים (מרחק, עלויות כספיות, מבנה לא ראוי ללימודים).

בשבוע שעבר פרסמה העירייה בחגיגיות הודעות על פתיחתה של ישיבה תיכונית עירונית בשנת הלימודים תשע"ב. התוכנית כוללת, לפי הפרסום: "ישיבה תיכונית שש־שנתית עם הפנים לתלמיד, צוות חינוכי מקצועי מסור וחם, שילוב לימודי קודש וחול ברמה גבוהה ומגמות פיזיקה, מחשבים, ביולוגיה ותקשורת".

כמו כן, צוין כי "פתיחת הישיבה מיועדת לחיבור התלמידים לחברה, לקהילה ולעם כחינוך מתוך שליחות והתמודדות עם העולם המודרני מתוך אהבת התורה".

בשלב זה, צוין כי הישיבה מהווה שלוחה של הישיבה התיכונית נווה הרצוג ותפעל לפי המתכונת הישיבתית המלאה ללא תנאי פנימייה.

שעות הלימודים בישיבה יהיו מהבוקר עד 16:15, כולל ימי שישי. שכר הלימוד יהיה 4,800 שקל בשנה. על פי העירייה, הישיבה נפתחת כדי לעמוד בביקוש העולה באשדוד לישיבה תיכונית. אם המסלול יצליח, אמרו בעירייה, ייפתחו כיתות נוספות.

יו"ר ועד ההורים במקיף י', שמעון טויטו, אמר כי לדעתו, על העירייה לחשוב שוב על מיקום הישיבה התיכונית החדשה. לדבריו, הישיבה החדשה תגזול תלמידים ממקיף ב' וממקיף י' והרישום בשני המקיפים יישאר יחסית ריק.

מעיריית אשדוד נמסר בתגובה: "העירייה, בשיתוף משרד החינוך, החליטה על פתיחת ישיבה תיכונית ללא תנאי פנימייה, וזאת על מנת להרחיב את אפשרויות השיבוץ לאוכלוסייה הדתית לאומית. הנהלת מקיף י' הסכימה בשלב ראשון לסייע לרשות כדי שהישיבה תהווה שלוחה לבית הספר שטרם אושר לו סמל מוסד, אך במפגש עם הורי המסלול, התברר שרובם בחרו לוותר על המעבר, ולפיכך הישיבה התיכונית נווה הרצוג נכנסה במקומם ואיפשרה את פתיחת בית הספר כשלוחה. הלמידה אכן תהיה בקמפוס משותף, שעובר ממש בימים אלו הפרדה בין יסודי לעל־יסודי".


bottom of page