top of page

פרסומים אחרונים

עדכונים

  • Grey Facebook Icon

מפגש האהבה יפעל לפחות עוד שנה

נגד מפגש האהבה בחוף י"א באשדוד הוצא צו הריסה בגלל חריגות בנייה שבוצעו במקום. הוועדה המחוזית הסכימה לתת לבעלים שנה נוספת כדי להסדיר את ההיתרים.

נפגשים באמצע: מפגש האהבה שבחוף י"א באשדוד יוכל לפעול לפחות שנה נוספת כדי להסדיר את היתרי הבנייה שלו, וצו ההריסה שהוצא לו יידחה בשנה לפחות - כך פסק בית משפט השלום בבאר שבע, שדן בתביעה שהגישה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז דרום נגד הפאב-מסעדה.

מפרוטוקול הדיון עולה כי המקום, שפועל כבר שנים בחוף הים ובבעלות חיים אללוף, כולל מספר קרוואנים שמחוברים אחד לשני ומשתרעים על פני שטח של 100 מ"ר. בנוסף לכך, קיים במקום משטח מרוצף בן 100 מטרים נוספים ושטח פתוח ומגודר של 30 מ"ר נוספים המיועדים לאחסנה.

ההחלטה למתן צו הריסה ניתנה בהיעדרם של ארבעה מהנאשמים בעניין זה: בני המשפחה גבי אללוף, דניאל אללוף, יפה אללוף ודני הרוש שנפטר. על פי הסדר

הטיעון בין עו"ד שלומי הלוי, פרקליטו של חיים אללוף, ונציגת המדינה, עו"ד ליאור אפרתי, נקבע כי בעוד שנה יחדל המקום מלפעול, אלא אם כן יתקבלו עד אז היתרי בנייה מהעירייה.

במידה ולא יהיו היתרים, יוכל בעל המקום לבקש דחייה של צו ההריסה למקום. עם זאת, אין ערובה לכך שהדחייה שיגיש תתקבל, ובמקרה שכזה, ייאלץ בעל המקום לממש את צו ההריסה.

עו"ד שלומי הלוי נשמע אופטימי ומסר בתגובה: "אנו מאוד מרוצים מהסדר הטיעון, שלא כלל קנס ונתן לנו ארכה מספיקה שאף אותה נוכל להאריך בבקשה מתאימה כדי לקבל היתר בנייה. לאור העובדה שעסק דומה למפגש האהבה פועל עשרות מטרים בודדים ממנו, אין לי כל ספק שבקשתו של מרשי להיתר בנייה ו/או לרישיון עסק ייענו בחיוב מצד עיריית אשדוד, שמחויבת לפעול ללא משוא פנים וללא כל אפליה בעניין".


bottom of page