top of page

פרסומים אחרונים

עדכונים

  • Grey Facebook Icon

אנשי צילקר: העירייה מסירה את השלטים שלנו

אנשיו של ראש עיריית אשדוד לשעבר, צבי צילקר, מעלים טענות קשות נגד העירייה. לטענתם הוסרו שלטים של צילקר מחומת בטון של בית. "מובן מאליו כי הסחף של הציבור לעבר צילקר, גורם לחשש מצד ראש העירייה ואנשיו, שמנסים בכל דרך לצמצם את הנראות של צילקר", טענו שם.

המערכה מתחממת. במטה ראש עיריית אשדוד לשעבר צבי צילקר, המועמד לראשות העירייה, טוענים כי בימים האחרונים התקבלו מספר פניות של פעילים ותושבים על אירועים בהם עובדי העירייה פעלו להסרת שלטיהם.

ביום רביעי הגיעו פקחים לדירת קרקע ברובע י"א בעיר והסירו שלט תמיכה בצילקר, שנתלה על חומת בטון. לטענת אנשי מטהו של צילקר, בעלי הדירה לא היו נוכחים בבית בעת הגעת הפקחים, אך הופתעו מאוד לשמוע על כך. הדייריים התפלאו שאסור לתלות שלטים על החומה, שהיא לדבריהם חלק מהבית. במטה נטען שמדובר ב"רדיפה ובציד למניעת תמונות צילקר בעיר". זה המקום להזכיר כי בתנאי המכרז השילוט האחרון באשדוד נאסר על חברת שלטי הענק בעיר לשמש אכסניה לפרסום מודעות פוליטיות.

עו"ד שלומי הלוי, היועץ המשפטי של תנועת "אשדוד שלנו" בראשות צבי צילקר, שיגר בשבוע שעבר מכתב בהול ליועץ המשפטי בעירייה בו כתב: "אין

לרשויות מקומיות כל סמכות להתערב בתוכנו של פרסום על גבי בניינים משותפים בעיצומה של מערכת בחירות מוניציפלית".

במטה צילקר טענו כי אירועי הימים האחרונים ממחישים את רצון עיריית אשדוד והעומד בראשה, ד"ר יחיאל לסרי, להשליט בעיר אווירת פחד, תוך סיכול פעילות דמוקרטית מצד תושבי העיר.

"בשבועות האחרונים נהנה צילקר מתמיכה ואהדה רחבה מאוד בציבור. מובן מאליו כי הסחף של הציבור לעבר צילקר, גורם לחשש מצד ראש העירייה ואנשיו, שמנסים בכל דרך לצמצם את הנראות של צילקר. אנו נמשיך לפעול על פי חוק כדי שהציבור יוכל לראות את צילקר הן על גבי השלטים והן פנים מול פנים בכל עת, כפי שהיה בכל השנים בהם כיהן כראש עירייה", סיכמו במטה.

טרם התקבלה תגובת עיריית אשדוד.


bottom of page