top of page

פרסומים אחרונים

עדכונים

  • Grey Facebook Icon

לראש העירייה מותר מה שלאחרים אסור?

רק אתמול הכריז ראש העירייה - יחיאל לסרי על פתיחתו של הקמפיין הפוליטי שלו וכבר שמו עולה בכותרות שליליות זאת לאחר שהיועץ המשפטי בעיריית אשדוד קיבל מכתב תלונה ממטה צילקר באמצעות עו"ד שלומי הלוי אשר מאשים את סיעתו של לסרי בתעמולת בחירות אסורה. "כבר עתה, מסתבר כי התווית מדיניותו של ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי בדבר השמירה על "טוהר הבחירות" אשר תורגמה להוצאת נהלים מצדה של עיריית אשדוד לקראת מועד הבחירות ביום 22.10.13 וקיום דיונים בעניין, אינם אלא, כסות בלבד שמאחוריה אין כל גוף." נאמר במכתב.

"הריני לעדכנך בתעמולת בחירות אסורה מצד ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי וסיעתו 'אשדוד בתנופה' וזאת כדלקמן" כך התחיל שלומי הלוי - היועץ המשפטי של מטה צילקר במכתבו אשר נשלח ליועץ המשפטי של עיריית אשדוד - רוני עמיר.

בקושי עברה יממה מאז פתחה סיעתו של לסרי - 'אשדוד בתנופה' בקמפיין הפוליטי שלה וכבר נראו פעילים שלה תולים שלטים במקומות אשר הוכרזו כאסורים עבור מתמודדים אחרים מהקשת הפוליטית באשדוד וכן תולים עשרות כרזות על לוחות מודעות כשהם מכסים כל כרזה פוליטית אחרת שכבר הייתה קיימת על לוח המודעות קודם לכן, דבר שעורר זעם רב בקרב פעילים פוליטיים אחרים ובקרב גולשים ברחבי הרשת החברתית - 'פיייסבוק'. "קבלו בבקשה את אביר הדמוקרטיה האשדודית שחצה כל גבול בלרמוס את ההנחיות שהוא עצמו העלה. יחיאל לסרי, מהיום כל הכפפות מוסרות והכל מותר. מהיום אין יותר משחק הוגן. מהיום אנחנו נצבע את כל העיר בכתום שחור ! תתבייש לך!" כך התבטא מוביל תנועת 'חייבים אחרת' - סער גינזבורסקי על גביי דף הפייסבוק האישי שלו.

עו"ד הלוי המשיך במכתבו החריף המאשים את ראש העירייה וסיעתו בתעמולת בחירות לא חוקית וכתב במכתבו: "- בעצם הצבת שלטי תעמולה של ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי וסיעתו "אשדוד בתנופה, שלא במסגרת לוחות המודעות אשר נפרסו ברחבי העיר אשדוד על ידי עיריית אשדוד לצורך הצבת מודעות תעמולת בחירות מצד כלל הסיעות ו/או הרשימות ו/או המתמודדים בבחירות הקרבות כן, בניגוד לנהלים שהוציאה עיריית אשדוד בדבר 'הדין והנוהג בנוגע לשילוט תעמולת בחירות לרשויות המקומיות 2013' (הצבת שלט במרחב ציבורי פתוח –שצ"פ שלא הותר), בניגוד לסעיף 10 (א) (4) לחוק וכן, בניגוד לחוק עזר לאשדוד (מודעות ושלטים) התשנ"ח-1997 (להלן-"חוק העזר") וזאת, באופן אסור, בלתי שוויוני ובלתי חוקי. כבר עתה, מסתבר כי התווית מדיניותו של ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי בדבר השמירה על "טוהר הבחירות" אשר תורגמה להוצאת נהלים מצדה של עיריית אשדוד לקראת מועד הבחירות ביום 22.10.13 וקיום דיונים בעניין, אינם אלא, כסות בלבד שמאחוריה אין כל גוף."

עו"ד הלוי התייחס בין היתר במכתבו לדינו של מי שמבצע עבירה על פי חוק דרכי התעמולה ואמר: "בהקשר זה, הריני לצטט את דינו של עובר עבירה על פי חוק דרכי התעמולה הקבוע בסעיף 17 לחוק זה לפיו, "המפר הוראה מהוראות חוק זה או אינו מקיים חיוב שהוטל עליו לפי הוראותיו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת - דינו מאסר ששה חדשים או הקנס האמור בסעיף ‎61(א)(‎2) לחוק העונשין, התשל"ז-‎1977."

היועץ המשפטי של מטה צילקר סיים במכתבו ודרש מהיועץ המשפטי של עיריית אשדוד לאכוף באופן מיידי את נהליה של עיריית אשדוד כשהוא נעזר בציטוטים מהמדריך להכנת חוקי עזר וצווי עבירות קנס של רשויות מקומיות ששם נכתב בין היתר "אכיפת מכלול החיקוקים הנוגעים להצבה של שלטים ומודעות חיונית בתקופת בחירות, לא פחות ואף יותר מאשר בשאר ימות השנה, שכן בתקופה זו עלולים אינטרסים חיוניים שונים להיפגע קשות בהיעדר אכיפה. עם זאת, במסגרת מדיניות האכיפה יש לתת את הדעת כי בידי הרשות המקומית ניתן כלי רב עוצמה, ועליה להישמר שלא לעשות בו שימוש לרעה"

"אשר על כן, הנך נדרש לנהוג באופן המתבקש, השוויוני וההוגן ולאכוף את נהליה של עיריית אשדוד כמפורט בנהלים הנ"ל ובתוך כך, לתת באופן מיידי התראה בת 4 שעות לראש העיר ד"ר יחיאל לסרי ו/או למי מטעם סיעתו להסרת כלל השלטים אשר הוצבו במרחב הציבורי הפתוח ללא שאושרו. 10. היות וכל יום אשר עובר במערכת הבחירות דנא הנו משמעותי במיוחד וכאשר ישנו חשש לעבירה על חוקי הבחירות ו/או על זכויות יסוד של סיעות/ מתמודדים לראשות העיר ו/או של ציבור הבוחרים, נא תגובתך המיידית שאם לא כן, תפעל מרשתי לאלתר ובהתאם על מנת למצות זכויותיה הקנויות לה בחוק ובדין." סיים עו"ד הלוי במכתבו.


bottom of page