top of page

פרסומים אחרונים

עדכונים

  • Grey Facebook Icon

חזרה לעבודה בצו הגנה של מבקר המדינה

לינדה אלקובי עובדת העירייה שהתלוננה על שחיתות לכאורה, חזרה לעבודה. זאת לאחרי שפגשה עם מבקר המדינה אצלו התלוננה על מעשי שחיתות לכאורה, שהיא ראתה במדור הפיקוח העירוני .

ביום ראשון השבוע חזרה לינדה אלקובי, מזכירת מדור הפיקוח בעיריית אשדוד, לעבודה בהיקף של חצי משרה באישור של רופא תעסוקתי. תוקפו של האישור הוא נכון לעכשיו עד אוקטובר. חזרתה של אלקובי לעבודה היא תחת צו ההגנה הזמני של מבקר המדינה. כעת אמור מבקר המדינה לקבל החלטה באשר למעמדה של אלקובי במדור הפיקוח.

כזכור, "השבוע באשדוד" חשף כי אלקובי הגישה תלונה למבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף חיים שפירא, ולמבקר העירייה, שלמה בן עזרא, על שחיתות לכאורה, שגילתה במדור הפיקוח. בעקבות זאת טענה אלקובי, שבעבר קיבלה מכתבי הוקרה על עבודתה, זומנה למנכ"ל העירייה, אילן בן עדי, לשימוע לפני פיטורים. גורמים בעירייה טענו שאין קשר בין העובדה שאלקובי הגישה תלונה למבקר המדינה ולמבקר העירייה להזמנתה לשימוע אצל מנכ"ל העירייה.

לדברי אותם גורמים, שני הדברים קרו במקביל ובעת שהיא זומנה לשימוע על רקע היעדרויותיה מהעבודה, לא הייתה ידועה אז בעירייה העובדה שהיא הגישה תלונה לשני המבקרים המדוברים. אלקובי פנתה, באמצעות עו"ד שלומי הלוי, למבקר המדינה וביקשה צו הגנה לחושפי שחיתויות. המבקר הוציא לאלקובי צו זמני לחושפי שחיתויות עד שהנושא יתברר, מה שגרם להקפאת זימונה לשימוע.


bottom of page