top of page

פרסומים אחרונים

עדכונים

  • Grey Facebook Icon

העירייה פיטרה, בית הדין החזיר לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע ביטל את פיטוריו של ראש מנהלת רובעים ד'-ה' ישראל חזות. העירייה: "מצב זה של רחוב אינו תוצאה של אי טיפול נקודתי אלא הזנחה מתמשכת כשמעורבותך המתבקשת כמנהל רובע לא באה שם כלל לידי ביטוי". השופטת יעל אנגלברג, כתבה בהחלטתה כי לחזות "לא ניתנה הזדמנות הוגנת לשוב לעבודה"

בית הדין האזורי בבאר שבע קיבל את עתירתו של ראש מנהלת רובעים ד'-ה' ישראל חזות, לבטל פיטוריו ולהורות כי ימשיך לשמש בתפקידו כראש מנהלת רובעים ד'- ה'.

מעתירתו של חזות, באמצעות עו"ד שלומי הלוי, עולה כי חזות בן 46 נשוי ואב ל- 4 מפרנס יחיד עקב מחלת אשתו, החל עבודתו כמנהל רובעים ד'-ה' ב- 16.11.10. בספטמבר 2016 נרשמה הערה לתיקו האישי של חזות בעקבות פנייה של תושבת העיר, אותה הגדיר חזות בעתירתו כ"מתלוננת סדרתית" לגבי ליקויים באחד הרחובות. בהערה בתיקו של חזות נרשם כי "מצב זה של רחוב אינו תוצאה של אי טיפול נקודתי אלא הזנחה מתמשכת כשמעורבותך המתבקשת כמנהל רובע לא באה שם כלל לידי ביטוי".

באותו יום הוא זומן לשיחה עם ראש מינהל התפעול, שלמה רוטנברג, בה בין השאר פירט בפני חזות ליקויים ופניות תושבים ברובעים עליהם הוא מופקד, כשלדברי רוטנברג רצף האירועים מהווה "כשל תפקודי, חוסר מעורבות ויוזמה הבאים לידי ביטוי בשטח" והתריע בפני חזות כי לא יוכל להשלים עם התנהלות כזו”.

ב- 18.9.16 התקיים שימוע לעובדי מנהלת רובע ד', בעקבות ליקויים לכאורה שנמצאו במהלך סיור שערך מנכ"ל העירייה, אילן בן עדי, במוסדות שונים ברובע. בין הנוכחים בשימוע גם חזות עצמו. בעקבות השימוע קיבל חזות ועוד 2 עובדים נזיפה חמורה. בן עדי ציין בדבריו כי הוא רואה בחומרה רבה את "שוויון הנפש לבעיות היסוד של הרובע וחוסר ההבנה הבסיסית מה עליו לעשות בכדי להגביר את שביעת רצון התושבים” בנושאים שונים והדגיש את העובדה שלאחר 6 שנים מהקמת המנהלת "רק שליש מהרובע מודע בכלל להימצאות המנהלת".

(עורך דין שלומי הלוי)

חזות עולה להתקפה

ביום 15.2.17 הציג רוטנברג בפני מנהלי האגפים וראשי הרובעים תוצאות סקר שביעות רצון שערכה העירייה לשנת 2016 וכי ברובעים עליהם מופקד חזות הייתה רמת המודעות לפעילות מנהל הרובע הנמוכה ביותר ועמדה על 32%. בנוסף עולה כי רוטנברג ערך לחזות שיחת הערכת ביצועים ומשוב לשנת 2016 שם לטעמו של רוטנברג שנת 2016 התאפיינה בהידרדרות בתפקוד של רוטנברג. ב- 28.2.17 זומן חזות לשימוע לפני פיטורים בשל תפקוד לקוי ואי התאמה ובעקבותיו ב- 23.3.17 החליטה העירייה על פיטוריו של חזות מיידית.

חזות טען בין היתר כי פיטוריו נעשו "מטעמים לא ענייניים וללא הלימה בין הליקויים בתפקוד מנהלות הרובעים לבין פיטוריו, וכי הוא זומן לשימוע בעת ששהה בחופשת מחלה". כן טען חזות כי הסקר שביעות הרצון שעליו מתבססת העירייה בהחלטתה לפטרו לא צורף למסמכי השימוע ומעולם לא נמסר לידיו, וכי רק במסגרת המסמכים שצורפו לזימון לשימוע התברר לו שיש הערה בתיקו האישי. כן טען חזות כי במשך כל תקופת עבודתו מילא את תפקידו באופן מוצלח ומקצועי, במסירות ובמיומנות לשביעות רצון הממונים עליו, ואף זכה להערכות חיוביות על תפקודו וזאת למעט 2 אירועים נקודתיים בשנת 2016, במהלך תקופה בת שבועיים, שקדמה להם לדבריו, סערה ציבורית סביב חשיפת ליקויים ומפגעים באשדוד ברובעים שאינם תחת ניהולו וכי בעקבות החשיפה עלתה השאלה לגבי נחיצותן של המנהלות. בעתירה הוא טען כי "עריפת ראשו' של חזות על מנת להניח את דעתו של הציבור".

מנגד טענה העירייה באמצעות עו"ד נועה ברוק אזוגי, בין היתר כי החלטתה נכונה וסבירה וכי אין זה המקום להתערבות בית הדין בשיקול הדעת המנהלי של הרשות המוסמכת. בנוסף טענה העירייה חזות לא הרים את הנטל להוכיח כי בהליך פיטוריו נפלו פגמים היורדים לשורשו של עניין ואשר בגינם יש מקום להתערבות בית הדין בהחלטת העירייה לפטרו.

השופטת, יעל אנגלברג, קיבלה את עתירתו לסעד זמני של חזות וביטלה את פיטוריו. לדבריה בהחלטתה לחזות "לא ניתנה הזדמנות הוגנת לשוב לעבודה לאחר תקופת המחלה, ולהוכיח כי הוא מסוגל ונכון לעבודה ולניהול תקין ויעיל, ומשלא מצאתי כי הנזק שייגרם למשיבה (העירייה- ע.ב.) בהשבת המבקש (חזות) לעבודתו שקול כנגד הנזק שייגרם לחזות בגין אובדן עבודתו לתקופה הנדרשת לבירור תביעתו, נוטה הכף לטובת חזות".


bottom of page